ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองตม

บ้านหนองตม

บ้านหนองตม -

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://nongtom.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านหนองตม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองตม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 3 5 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 3 5 1
ป.2 5 5 10 1
ป.3 2 3 5 1
ป.4 1 1 2 1
ป.5 4 4 8 1
ป.6 8 5 13 1
อ.2 2 1 3 1
อ.3 2 4 6 1
รวม 26 26 52 8